Kontakt

Zariadenie opatrovateľskej služby Remetské Hámre, 072 41 Remetské Hámre 27

Telefón: 056/628 34 65
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej iba „ZOS“) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.


V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:
odborné činnosti

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti

  1. ubytovanie
  2. stravovanie
  3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti

  1. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. Ošetrovateľská starostlivosť je realizovaná zazmluvnenou službou ADOS. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom zazmluvneného obvodného lekára.

ReSocia, n.o. poskytuje SS v zariadení opatrovateľskej služby § 36 v obci Remetské Hámre od roku 2018 (predtým ju poskytovala v Tatranskej Kotline). Zariadenie je prevádzkované v prenajatých priestoroch 2-oj podlažnej budovy bývalej základnej školy, ktoré boli rekonštruované tak, aby vyhovovali hygienickým a prevádzkovým podmienkam. V zariadení
je 40 miest v 2 – 3 posteľových izbách, hygienické zariadenia, spoločenské priestory, kancelárie, práčovňa, izolačná izba, izba pre opatrovateľky a zdravotnú sestru.

Budova zariadenia je obklopená veľkou trávnatou plochou s okrasnou záhradou, v areály ktorej je aj nová, sprevádzkovaná kuchyňa s jedálňou. Tu sa pripravujú „na mieru šité“ obedy, raňajky a večere. Ošetrovateľské úkony sú realizované zazmluvnenou službou ADOS, na základe odporúčania obvodnej lekárky.

Poskytovanie kvalitných a odborných služieb garantuje celkom 27 zamestnancov v pracovných pozíciách zdravotná sestra, sociálna pracovníčka, opatrovateľka, vedúca kuchyne, kuchári, pomocný personál (v kuchyni, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba, kotolňa,).

Prevádzka ZOS je financovaná z  príspevku MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti pre 40 prijímateľov SS, čiastočne z príspevku obcí na prevádzku, ak majú svojho obyvateľa umiestneného v ZOS a z úhrad prijímateľov SS príp. ich príbuzných, ak ich príjem nie je postačujúci na úhradu pobytu v ZOS.