V rámci pasívnej arteterapie, ktorá sa orientuje predovšetkým na vnímanie výtvarného umeleckého diela sme sa zúčastnili na vernisáži výstavy akademickej maliarky Marcely Mitrovej. Vernisáž sa uskutočnila 3.7.2024 v priestoroch Galérie Alexandra Eckerdta v Košiciach. 

Viacero našich klientov CDR Petrovce, ktorí sa pravidelne zúčastňujú arteterapeutických sedení v tunajšom zariadení sa kochalo nainštalovanými obrazmi, precíznymi detailami zo života okolo nás. Jemne ladené farby len umocňovali všetku tú krásu. Po vernisáži sme sa spoločne podelili o zážitky z výstavy. Klienti dostali priestor na vyjadrenie svojich pocitov z prezentácie vystavených diel. V závere vyjadrili vrelé poďakovanie vedeniu Resocia, n.o. za možnosť zúčastniť sa tak skvelej akcie.