Májová opekačka Repejov 2024

Veď bolo už načase! Pri pomyslení na vôňu ohňa a chuť špekáčikov sa nám už dlho zbiehali slinky. Čakanie na pekné májové počasie sa oplatilo.

Počas slnečného štvrtka sme si zbalili veci a šup s dobrou náladou opekať špekáčiky a variť chutný kotlíkový guláš. Všetci klienti sa ochotne zapojili do prípravy a varenia. Na návrh našich klientov sa naša prvá májová opekačka konala mimo nášho zariadenia na miestnej poľovníckej chate.  V parádnom počasí a veselej atmosfére sa nám popravde, ani nechcelo ísť naspäť do zariadenia.

Najpodstatnejšie však bolo, že sme sa všetci zabavili a navzájom lepšie spoznali.