Jahodová sezóna 2024 v ZpB Petrovce

        Po dobrých skúsenostiach za posledné roky sme sa aj v roku 2024 vybrali s prijímateľmi sociálnych služieb zo Zariadenia podporovaného bývania v Petrovciach na zber jahôd. Na jahodovom poli pri Trnave nad Laborcom sme nazberali krásne jahôdky.

Počasie nám prialo a jahody sa zberali rýchlo. Z nazbieraných jahôd si prijímatelia sociálnych služieb za pomoci zamestnancov zariadenia pripravili sladký džem. Džem využijú prijímatelia sociálnych služieb počas zimných mesiacov. Zo zvyšných jahôd sa dokonca upiekla chutná bublanina, na ktorej si pochutnali všetci prijímatelia sociálnych služieb. Už sa tešíme na ďalšiu sezónu...