Zariadenie podporovaného bývania v Petrovciach na návšteve Múzea letectva v Košiciach

Začiatkom júna 2024 sa prijímatelia sociálnych služieb za účasti zamestnancov Zariadenia podporovaného bývania v Petrovciach zúčastnili prehliadky Múzea letectva v Košiciach.

Už pri vstupe do areálu sme mohli vidieť vojenské lietadlá typ MIG-15 a MIG-21. Celým areálom nás pútavo previedol lektor múzea a podrobne nám vysvetlil históriu letectva od prvých pokusov lietania, cez vojenské lety až po súčasné lietanie. Počas prehliadky sme mohli vidieť vrtuľníky, stíhač bombardér SU-22, prepadový stíhač SU-15 TM, poľnohospodársky Z-37 A "Čmeliak", vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10. V expozícii je umiestnených 24 ks historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915/16 až po najnovšie letecké prúdové motory R 13 F 2 S-300. Po skončení prehliadky sme sa vybrali do neďalekého nákupného centra, kde prijímatelia sociálnych služieb dostali osobné voľno. Cestou späť sme sa ešte všetci zastavili na zmrzlinu a tým zakončili pekný výletný deň.